Ansøgninger til Krista og Hans Risagers Fond

Fonden er alment velgørende, idet der efter bestyrelsens skøn mindst én gang årligt uddeles legater af fondens midler. Legater kan søges af personer, virksomheder, organisationer, foreninger eller tilsvarende. Fonden støtter gerne projekter, der er aktivitetsskabende.

Legatansøgere til fonden skal fremsende en ansøgning med en kort beskrivelse af det projekt, der ønskes støtte til. Beskriv om muligt projektet klart og præcist på én A4-side, hvor alle relevante oplysninger fremgår i overskuelig form, og hvor formålet er præsenteret på få linjer. Der skal vedlægges budget. Derudover kan der evt. vedlægges uddybende information og relevante bilag.

Ansøgning inkl. budget sendes til fondens e-mail: risagerfonden@risagerfonden.dk  

Ansøgning bør indeholde følgende oplysninger

Fonden støtter mange forskellige typer projekter, og der findes ingen formel for den gode ansøgning. En række informationer vil dog altid være nødvendige, og det er en god idé at kontrollere, om ansøgningen besvarer disse spørgsmål:

  • Hvem får gavn af projektet?
  • Hvordan skaber jeres projekt/idé udvikling i Brønderslev?
  • Hvilket beløb søges der om?
  • Hvad er projektets budget?
  • Hvem er ansvarlig for ansøgningen?

Hvis der ansøges om midler til indkøb af materiel, skal der vedlægges et konkret tilbud. 

Fonden støtter ikke

Fonden giver som udgangspunkt ikke støtte til allerede afholdte projekter/arrangementer, ligesom større løn-, transport- og forplejningsudgifter ikke kan dækkes. Udgifter til drift kan ligeledes ikke dækkes.    

Uddeling af legater og ansøgningsprocedure
Fondens midler kan normalt søges 1. gang årligt med ansøgningsfrist den 1. november.
Uddeling af legater sker så vidt muligt den 1. december.
I enkelte år vil der være en ekstra uddelingsrunde.

Legaterne opdeles i portioner, så der hvert år er et antal af legatmodtagere.
Legatet kan ikke have en størrelse, der svarer til et underhold for modtageren.
Legatmodtagere kan undtagelsesvis være gengangere.
Der forefindes ikke ansøgningsskema til fonden.

Der kan løbende fremsendes ansøgninger til Krista og Hans Risagers Fond.

Bestyrelsen foretrækker, at legat-ansøgninger indsendes på fondens e-mail: risagerfonden@risagerfonden.dk 

Ansøgning kan ligeledes fremsendes til:
Norden Advokatfirma, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Att: Krista og Hans Risagers Fond.

Har du spørgsmål omkring legatuddeling og ansøgningsprocedurer er du velkommen til at kontakte fonden via e-mail: risagerfonden@risagerfonden.dk