Krista & Hans Risagers Fond blev oprettet i 2010 efter bestemmelse i testamentet efter Krista Risager.

Hans Risager (20.8.1930-7.9.2004) og Krista Risager (6.4.1937-6.6.2006).

Hans døde i 2004, og Krista døde i 2006. De blev henholdsvis 74 og 69 år.

De blev gift den 25. maj 1958 og havde ingen børn.

Krista & Hans var begge tæt knyttet til Brønderslev, hvor de begge var født, opvokset og levede hele deres liv.

Hans Risager voksede op på Risagergård, der oprindelig lå på det østlige hjørne af Bredgade og Smalbyvej på hovedgaden i Brønderslev (overfor kirken hvor der nu er missionshus), men i 1922 blev genopført lidt længere nordpå i byen (Gravensgade, det nuværende Risagerparken). 

Hans´ bedstefar Niels Chr. Risager købte Risagergård i 1891, og Hans´ far Peter Risager overtog gården efter sine forældre i 1929. 

I 1961 solgte Peter Risager gården og de tilhørende jorder til Brønderslev Kommune, da den for anden gang var ved at blive opslugt af byudviklingen. Kommunen jævnede efterfølgende den velholdte gård med jorden og byggede boliger på stedet.

Forinden salget havde Hans af sin far Peter Risager erhvervet et stykke af Risagergårds jorder (Gravensgade) hvorpå han lod opføre 20 rækkehuse (udlejning) samt byggede privatbolig (Gravensgade 97), hvorfra Krista & Hans igennem mange år boede og drev elfirma/forretning. Hans var uddannet elektriker og blev siden aut. el-installatør.

Krista Risager(Larsen) voksede op i Dannebrogsgade i Brønderslev, og blev udlært som fotograf hos Nørgaard. 

I 1958 blev Krista & Hans gift og de efterfølgende år opbyggede de sammen et firma/lampeforretning med udgangspunkt fra Gravensgade 97 i Brønderslev. 

Hans servicerede igennem en årrække som el-installatør Brønderslev by og opland, mens Krista passede butikken og tog hånd om firmaets regnskab/bogholderi.

Krista & Hans Risager boede hele deres liv i Brønderslev, og var igennem årene meget interesserede og engagerede i byens udvikling.