Krista og Hans Risagers Fond blev oprettet i 2010 efter bestemmelse i testamentet efter Krista Risager.

Fondens formål er alene at støtte udviklingen af Brønderslev by og lokalområdet, der geografisk omfatter Brønderslev Kommune, som det bestod af i 1985 (dvs. den gamle Brønderslev Kommune).

Krista og Hans Risagers Fonds formål er i henhold til fundatsen at fremme udviklingen af Brønderslev som by eller egnscentrum ved i form af legater at støtte initiativer fra personer, virksomheder, organisationer, foreninger med videre.

Støtten gives i form af legater. En legatmodtager skal have gjort en særlig indsats for Brønderslev Kommune, eller være inde i en god udvikling, der fortjener påskønnelse, eller for at komme til fuld udfoldelse, behøver støtte. 

Indsatsområdet er ikke begrænset til enkelte områder, men områder som sport, kultur og nystartede virksomheder har fondens særlige bevågenhed.

Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet.